POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Serwisu HanaSushi.pl i aplikacji mobilnej HanaSushi

W Serwisie www.hanasushi.pl w ramach naszej aplikacji mobilnej HanaSushi dbamy o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności naszych Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach oraz wykorzystywania plików.

Dokument, który czytasz, odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobowy fizycznej (np. imię i nazwisko, adres e-mail);

Usługodawca lub równoważnie My – „East Food & Partners Sp. z o.o. ”, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000260750, NIP: 7262544383;

Serwis – serwis internetowy „hanasushi.pl”, dostępny pod adresem URL: http://www.hanasushi.pl/;

Aplikacja – aplikacja HanaSushi na urządzenia mobilne pod nazwą „HanaSushi”, dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych AppStore i Google Play;

Użytkownik – osoba fizyczna, zarówno posiadająca Konto Hana Sushi, jak i nie posiadająca takiego Konta, która przegląda Serwis lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za za pomocą Serwisu lub Aplikacji.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Serwisu oraz Aplikacji jest Usługodawca.

Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować nas o swojej tożsamości, ani podawać swoich danych osobowych. Zbieranie danych osobowych w Serwisie lub Aplikacji może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu lub Aplikacji (np. w celu rejestracji Konta Hana Sushi lub podania danych do realizacji Zamówienia). W Serwisie możemy również w sposób automatyczny gromadzić i przetwarzać dane eksploatacyjne, dotyczące Użytkowników, takie jak np. numery IP, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W związku z rejestracją (założeniem konta w Serwisie lub Aplikacji) Użytkownik ma również możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych Usługodawcy, jego kontrahentów oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Azia Concept, a także na otrzymywanie informacji o treści marketingowej od Usługodawcy, w tym ofert i promocji dotyczących Organizatora, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu lub Aplikacji.

Aplikacja gromadzi następujące dane dotyczące Użytkownika: adres e-mail, płeć, imię, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu. Aplikacja za zgodą Użytkownika gromadzi lokalizację urządzenia mobilnego, na którym użytkownik uruchomił Aplikację. W zależności od platformy mobilnej, Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:
– Aplikacja może używać danych dotyczących lokalizacji, dostarczanych przez API (Interfejs Programowania Aplikacji) urządzenia mobilnego, w celu lokalizowania urządzenia na mapie restauracji Hana Sushi i korzystania z funkcji dodatkowych tej mapy (filtry, określanie odległości do najbliższej restauracji). Funkcja lokalizacji urządzenia może zostać w dowolnym momencie wyłączona przez użytkownika w ustawieniach systemu, może mieć to jednak wpływ na działanie niektórych funkcji aplikacji np. zamawiania produktów w dostawie.
– Funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Usługodawcy).

W zależności od platformy mobilnej, uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie Aplikacji.

W przypadku korzystania z płatności internetowych Dotpay dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) będą udostępniane „Dotpay” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków) w celu realizacji płatności.

Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. W przypadku podawania danych osobowych połączenia z Serwisem są szyfrowanie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą bezpiecznych certyfikatów https.

Komunikacja między Aplikacją a systemami Usługodawcy odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i świadczonych za jego pomocą usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, wykraczającymi ponad zwykłe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecana jest ostrożność i korzystanie z oprogramowania (program antywirusowy, firewall) chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, kradzieżą danych i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „East Food & Partners Sp. z o.o.” i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego – GIODO.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. w pamięci komputera). Pliki cookies są zwykle zapisywane przy „wejściu” oraz „wyjściu” z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies).

Pliki cookies wykorzystujemy do:

─ optymalizacji wyświetlania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika;
─ identyfikacji Użytkownika w trakcie trwania sesji w Serwisie (dzięki czemu zalogowany Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować), identyfikacja następuje za przypisanego do niego tzw. hasha, który nie zawiera żadnych danych osobowych;
─ w celach statystycznych;
─ w celu potwierdzenia, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies (dzięki czemu komunikat nie będzie wyświetlany ponownie – do czasu usunięcia plików cookies);

Wykorzystujemy również usługi Google Analytics, świadczone przez Google Inc. z adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W kodzie każdej strony zaszyty jest specjalny kod śledzący, powodujący wywołanie serwerów Google (Google Analytics Tracking Code). W celu zbierania danych o odwiedzinach i zachowanych użytkownika w serwisie usługa Google Analytics zapisuje i odczytuje pliki cookies. Na tej podstawie zbierane są anonimowe dane o geograficznej lokalizacji urządzenia użytkownika, dostawcy usług dostępu do sieci, z których korzysta użytkownik, systemie operacyjnym, przeglądarce, czasie trwania odwiedzin, odwiedzanych stronach i ewentualnych ponownej wizycie w serwisie. Dane dostarczone przez usługę Google Analytics nie są przeze mnie łączone z danymi o ruchu lub danymi dotyczącymi użytkownika, pochodzącymi z innych źródeł. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia domyślne popularnych przeglądarek internetowych zwykle akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak całkowicie zablokować pliki cookies albo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o każdym przesłanym pliku cookie. W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ustawień w tym zakresie, należy skorzystać z opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Informacje o tym jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu „Pomoc” przeglądarki internetowej. W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

Informacje

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować do nas pocztą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy.